Index Web Link

Index Web Link » Listing Details for Orjin Krem-Orjinkrem.net

Listing Details

LISTING URL
http://www.orjinkrem.net/
Title:
Orjin Krem-Orjinkrem.net
Description:
Bazen uykudan uyandýðýmýzda boynumuzun tutulduðunu ve hareket ettirmekte güçlük çektiðimizi görürüz. Kimi zaman farkýnda olmadan hava cereyanýnda kalmamýz sonucunda omuzlarýmýz, kulunçlarýmýz, dizlerimiz ve çeþitli bölgelerimiz sancýlanýr. Kireçlenen bölgelerindeki rahatsýzlýklar sürekli devam eder. yorgunluk sonucu oluþan rahatsýzlýklar, çarpmalarda hareketsizlikten vb. oluþan pek çok rahatsýzlýk çeþidi bulunmaktadýr. Uzun süre araç kullananlarýn kulunçlarý ve bacak kaslarý gibi . Bilgisayar baþýnda bulunanlarda ise sýk sýk boyun ve bel rahatsýzlýklarý görülmektedir. Tüm bu rahatsýzlýgýn giderebilmek, acýdan rahatsýzlýktan kurtulabilmek için çok çeþitli yöntemler vardýr. Özellikleri: Orjin Kremin formülünde zararlý kimyasallar, alkol ve uyuþturucu özelliði olan maddeler bulunmaz. Orjin Krem Ýçeriðindeki doðal maddeler sayesinde kireçlenme, üþütme, darbe, gerilim vb. sebeplerle oluþabilen rahatsýzlýklarýn rahatlamasýna yardýmcý olur. Orjin Krem Bitki özlerinin mikro ölçülerde birleþtirilmesi ile elde edilmiþ naturel bir üründür. Orjin Krem Emilimi çok güçlü olduðundan etkisini dakikalar içerisinde gösterir. Orjin Krem Bitki özleri sayesinde kaslarýn rahatlamasýna ve gerilimin giderilmesine yardýmcý olur. Orjin Krem 100 ML ve 25 ML set olarak satýlmaktadýr. Orjin Krem iki kutu bir arada bir kutu içerisindedir holagram bulunmaktadýr. Orjin Krem alýndýktan sonra bandrollü sayesinde sahte olup olmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Kullanýldýðý Durumlar: Baþa, alýna, þakaklara, boyun bölgesine, omuzlara, sýrt bölgesine, kulunçlara, göðüs kaslarýna, kollara, dirseklere, bileklere, ellere, bel bölgesine, kalçaya, uyluk bölgesine, dizlere, baldýrlara, bacak kaslarýna, bacak eklemlerine ve ayaklara ovularak uygulanýr. Kullaným Þekli: Orjin Krem uygulanýlacak bölgeye yeterince sürülerek günde iki defa sabah ve akþam 5'er dakika masaj ile deriye iyice nüfuz ettirilir. rahatsýzlýklarda bir ay düzenli olarak sabah ve akþam uygulanmasý önerilir. Hamilelikte Kullaným: Hamile ve emziren bayanlar Orjin Krem'i güvenle kullanabilir. Herhangi bir yan etkisine rastlanmamýþtýr. Yan Etkileri: Orjin Krem içeriðinde zararlý kimyasallar bulunmaz. Cilde zarar veren yan etkisine rastlanmamýþtýr.
Category:
Top » Games » Board Games
Owner Name:
Infiptsip
Hits:
0
Listing ID:
81005